Nazwisko i imię:
Goszczyński Seweryn (1801—1876).
Tytuł:
Wiersz... (inc: „O moja droga ojczyzno!...”). (Odb. z Dziennika Literackiego, 1861).
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, b. r. (1861),
Opis/komentarz:
w 8ce, kart 2 nl. Ossol.
Całość:
Goszczyński Seweryn (1801—1876).
Wiersz... (inc: „O moja droga ojczyzno!...”). (Odb. z Dziennika Literackiego, 1861).
Lwów, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, b. r. (1861),
w 8ce, kart 2 nl.
Ossol.