Nazwisko i imię:
Goszczyński Seweryn (1801—1876).
Tytuł:
Trzy struny przez... Oddział I—II.
Miejsce i rok wydania:
Strazburg (!), w Tłoczni Gustawa Silbermanna, 1839 (na okł. oddziału II: 1840),
Opis/komentarz:
w 12ce, str. XII, 3 nl., 16—72, 1 nl.; 7 nl., 80—137, 4 nl.; po sgr. 20. W oddziale I przekład kilku proroctw Izajasza. Czart.(?) — Gdańsk(?) — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Tor.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Goszczyński Seweryn (1801—1876).
Trzy struny przez... Oddział I—II.
Strazburg (!), w Tłoczni Gustawa Silbermanna, 1839 (na okł. oddziału II: 1840),
w 12ce, str. XII, 3 nl., 16—72, 1 nl.; 7 nl., 80—137, 4 nl.; po sgr. 20.
W oddziale I przekład kilku proroctw Izajasza.
Czart.(?) — Gdańsk(?) — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Tor.Un. — Wrocł.Un.