Nazwisko i imię:
Gosławski Maurycy (1802—1834) i Kowalski Franciszek.
Tytuł:
Oda do Karola Lipinski'ego czytana w czasie uczty danéj dla niego przez przyjaciół nauk i sztuk pięknych. W Warszawie dnia 29 Grudnia 1827. r. przez Maurycego Gosławskiego tudzież druga poswięcona mu przez Franciszka Kowalskiego.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. wydawcy, w Drukarni Komisji Rząd(owej) W(yznań) R(elig.) i O(świecenia) P(ublicznego), 1828,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 10. Ak. — Jag. — Nar— Ossol. — Warsz.Un.
Całość:
Gosławski Maurycy (1802—1834) i Kowalski Franciszek.
Oda do Karola Lipinski'ego czytana w czasie uczty danéj dla niego przez przyjaciół nauk i sztuk pięknych. W Warszawie dnia 29 Grudnia 1827. r. przez Maurycego Gosławskiego tudzież druga poswięcona mu przez Franciszka Kowalskiego.
Warszawa, nakł. wydawcy, w Drukarni Komisji Rząd(owej) W(yznań) R(elig.) i O(świecenia) P(ublicznego), 1828,
w 8ce, str. 10.
Ak. — Jag. — Nar— Ossol. — Warsz.Un.