Nazwisko i imię:
Gosławski Maurycy (1802—1834).
Tytuł:
Poezye ... Z przedmową przez Leona Zienkowicza. Pierwsze wydanie zbiorowe i zupełne. (Biblioteka Pisarzy Polskich, tom XXVI).
Miejsce i rok wydania:
Lipsk, F. A. Brockhaus, 1864,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. XXIII, 1 nl., 311, rub. 1. Zawierają: Podole, poema opisowe w czterech częściach; Tęsknota. Fantazya we trzech działaniach; Odstępca albo renegat. Fantazya; Banko. Fantazya; Wiersze różne. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Gosławski Maurycy (1802—1834).
Poezye ... Z przedmową przez Leona Zienkowicza. Pierwsze wydanie zbiorowe i zupełne. (Biblioteka Pisarzy Polskich, tom XXVI).
Lipsk, F. A. Brockhaus, 1864,
w 8ce, str. XXIII, 1 nl., 311, rub. 1.
Zawierają: Podole, poema opisowe w czterech częściach; Tęsknota. Fantazya we trzech działaniach; Odstępca albo renegat. Fantazya; Banko. Fantazya; Wiersze różne.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. —
Wrocł.Un.