Nazwisko i imię:
Gosławski Maurycy (1802—1834).
Tytuł:
Poezye Maurycego Gosławskiego. Tom pierwszy.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. N. Glücksberga, 1828,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 5 nl., XI, 143, 1 nl., złp. 3. Dedykowane Winc. Krasińskiemu. — Na str. 1—110: Podole. Poema opisowe. Zapowiedziane były r. 1828 trzy tomiki, które zawierać miały: trzy poemata oryginalne: Podole; Tęsknota, poema tragiczne w trzech działaniach; Leszek, poema tragiczne w dwóch działaniach; tudzież poezje drobniejsze: dumy, elegie, ody, listy itd. Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Ossol. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un. — toż, pt. Poezye M. Gosławskiego. Warszawa, druk. N. Glücksberga, 1828, w 8ce, str. 5 nl., XI, 143, 1 nl. Dedykowane Winc. Krasińskiemu. — Na str. 1—110: Podole. Poema opisowe. Gdańsk — Jag. — Nar. — Ossol. — Śl. — Warsz.Un.
Całość:
Gosławski Maurycy (1802—1834).
Poezye Maurycego Gosławskiego. Tom pierwszy.
Warszawa, druk. N. Glücksberga, 1828,
w 8ce, str. 5 nl., XI, 143, 1 nl., złp. 3.
Dedykowane Winc. Krasińskiemu. — Na str. 1—110: Podole. Poema opisowe.
Zapowiedziane były r. 1828 trzy tomiki, które zawierać miały: trzy poemata oryginalne: Podole; Tęsknota, poema tragiczne w trzech działaniach; Leszek, poema tragiczne w dwóch działaniach; tudzież poezje drobniejsze: dumy, elegie, ody, listy itd.
Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Ossol. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un.
— toż, pt. Poezye M. Gosławskiego. Warszawa, druk. N. Glücksberga, 1828, w 8ce, str. 5 nl., XI, 143, 1 nl.
Dedykowane Winc. Krasińskiemu. — Na str. 1—110: Podole. Poema opisowe.
Gdańsk — Jag. — Nar. — Ossol. — Śl. — Warsz.Un.