Nazwisko i imię:
Gosiewski Władysław (1844—1911).
Opis/komentarz:
obacz Biblioteka Warszawska; Dziennik V zjazdu lekarzy (1888); Dziennik VI zjazdu lekarzy (1891); Encyklopedyja wychowawcza (Warsz.); Kłosy (Warsz.); Kosmos (Lwów); Kraj (Petersb.); Ognisko (1882); Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu; Pamiętnik Wydziału Matem.-Przyr. Akademii Umiejętności (Krak.); Panteon wiedzy ludzkiej (Warsz.); Prace Matematyczno-Fizyczne (Warsz.); Prawda (Warsz.); Rieman B. (O hypotezach); Rozprawy Akademii Umiejętności Wydział Matem.-Przyr. (Krak.); Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matem.-Przyr. Akademii Umiej. (Kraków); Tygodnik Powszechny (Warsz.); Upominek, książka zbior. (1893); Wiadomości Matematyczne (Warsz.); Wszechświat (Warsz.).
Całość:
Gosiewski Władysław (1844—1911).
obacz Biblioteka Warszawska; Dziennik V zjazdu lekarzy (1888); Dziennik VI zjazdu lekarzy (1891); Encyklopedyja wychowawcza (Warsz.); Kłosy (Warsz.); Kosmos (Lwów); Kraj (Petersb.); Ognisko (1882); Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu; Pamiętnik Wydziału Matem.-Przyr. Akademii Umiejętności (Krak.); Panteon wiedzy ludzkiej (Warsz.); Prace Matematyczno-Fizyczne (Warsz.); Prawda (Warsz.); Rieman B. (O hypotezach); Rozprawy Akademii Umiejętności Wydział Matem.-Przyr. (Krak.); Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matem.-Przyr. Akademii Umiej. (Kraków); Tygodnik Powszechny (Warsz.); Upominek, książka zbior. (1893); Wiadomości Matematyczne (Warsz.); Wszechświat (Warsz.).