Nazwisko i imię:
Gosiewski Władysław (1844—1911).
Tytuł:
O pewném zadaniu z teoryi prawdopodobieństwa. (Odb. z t. 10 Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydz. Matem.-Przyr. Akademii Umiej.).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Akad. Umiej., druk. Uniw. Jagiell., 1882,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4.
Całość:
Gosiewski Władysław (1844—1911).
O pewném zadaniu z teoryi prawdopodobieństwa. (Odb. z t. 10 Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydz. Matem.-Przyr. Akademii Umiej.).
Kraków, nakł. Akad. Umiej., druk. Uniw. Jagiell., 1882,
w 8ce, str. 4.