Nazwisko i imię:
Gosiewski Władysław (1844—1911).
Tytuł:
Dwa twierdzenia z mechaniki cząsteczkowej przez ... Przedstawione na posiedzeniu Towarzystwa Nauk Ścisłych, dnia 2 grudnia 1875 roku. Wyciąg z Pamiętników Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu. Tom VIII, rok 1876.
Miejsce i rok wydania:
(Paryż, nakł. Biblioteki Kórnickiej), 1876,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 7, 1 nl. Kórnik
Całość:
Gosiewski Władysław (1844—1911).
Dwa twierdzenia z mechaniki cząsteczkowej przez ... Przedstawione na posiedzeniu Towarzystwa Nauk Ścisłych, dnia 2 grudnia 1875 roku. Wyciąg z Pamiętników Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu. Tom VIII, rok 1876.
(Paryż, nakł. Biblioteki Kórnickiej), 1876,
w 4ce, str. 7, 1 nl.
Kórnik