Nazwisko i imię:
Gościec.
Opis/komentarz:
ob. Reumatyzm.
Całość:
Gościec.
ob. Reumatyzm.