Nazwisko i imię:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Opis/komentarz:
obacz Archiv für Slavische Philologie; Ateneum; Biblioteka polska w Rumunii; Biblioteka Warszawska; Charitas (ks. zbior. 1894); Czas; Dziennik Pozn.; Encyklopedia; Hizdew (1876); Juszkiewicz Ant. (Melodye 1900); Kunik Ernst (Lęchica 1898); Květ F. B. (Popularna nauka 1865); Loschi G. (Un libro 1894); Miłkowski Zygm. (Ognisko, ks. zbior. 1882); Niwa (Warsz.); Ołtuszewski Wł. (Odpowiedź na recenzję 1899); Pamiętnik Naukowy; Prace Filologiczne; Przegląd Filozoficzny; Przegląd Krytyczny; Przegląd Tygodniowy; Purkynie J. Ch. (O korzyściach 1865, Hochzeitsbräuche 1889); Roczniki Tow. Przyj. Nauk. Pozn.; Rozprawy Wydz. Filol. Ak. Urn.; Dla Śląska (ks. zbior., 1895); Sprawa przyjęcia jednolitej pisowni; Sprawozdania z posiedzeń Ak. Um. w Krakowie; Szkoła Główna Warsz.; Upominek (ks. zbiór., 1893); Zbiór wiadomości do antropologii krajowej.
Całość:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
obacz Archiv für Slavische Philologie; Ateneum; Biblioteka polska w Rumunii; Biblioteka Warszawska; Charitas (ks. zbior. 1894); Czas; Dziennik Pozn.; Encyklopedia; Hizdew (1876); Juszkiewicz Ant. (Melodye 1900); Kunik Ernst (Lęchica 1898); Květ F. B. (Popularna nauka 1865); Loschi G. (Un libro 1894); Miłkowski Zygm. (Ognisko, ks. zbior. 1882); Niwa (Warsz.); Ołtuszewski Wł. (Odpowiedź na recenzję 1899); Pamiętnik Naukowy; Prace Filologiczne; Przegląd Filozoficzny; Przegląd Krytyczny; Przegląd Tygodniowy; Purkynie J. Ch. (O korzyściach 1865, Hochzeitsbräuche 1889); Roczniki Tow. Przyj. Nauk. Pozn.; Rozprawy Wydz. Filol. Ak. Urn.; Dla Śląska (ks. zbior., 1895); Sprawa przyjęcia jednolitej pisowni; Sprawozdania z posiedzeń Ak. Um. w Krakowie; Szkoła Główna Warsz.; Upominek (ks. zbiór., 1893); Zbiór wiadomości do antropologii krajowej.