Nazwisko i imię:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Tytuł:
Kriticzeskija i bibliograficzeskija Zamietki. Nakres mluwnice staročeske. Napsal Józef Jurecek (błędnie zamiast Jireček).
Miejsce i rok wydania:
(Oczerk staro-czeskoj grammatiki. Napisał Osip Ireczek.) v Praze, 1870. B. w. m. dr. i r. (1876),
Opis/komentarz:
w 8ce, od str. 211—219 (nadbitka). Ak. — Jag. Obacz też u tegoż pod tytułami recenzowanych prac jak Geschichte des Infinitivs.
Całość:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Kriticzeskija i bibliograficzeskija Zamietki. Nakres mluwnice staročeske. Napsal Józef Jurecek (błędnie zamiast Jireček).
(Oczerk staro-czeskoj grammatiki. Napisał Osip Ireczek.) v Praze, 1870. B. w. m. dr. i r. (1876),
w 8ce, od str. 211—219 (nadbitka).
Ak. — Jag.
Obacz też u tegoż pod tytułami recenzowanych prac jak Geschichte des Infinitivs.