Nazwisko i imię:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Tytuł:
Kriticzeskija i Bibliograficzeskija zamietki. Laut und Formenlehre der Polabischen Sprache von August Schleicher.
Miejsce i rok wydania:
(Fonołogija i Morfołogija Połabskago jazyka Awgusta Schleichera). St. Pietierburg, 1871,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. XIX i 353. Izwleczeno iz Żurnała Ministierstwa Narodnago Proswieszcze nija, tip. W. C. Bałaszewa, 1874, w 8ce, str. 23. Jag. — Warsz.Un.
Całość:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Kriticzeskija i Bibliograficzeskija zamietki. Laut und Formenlehre der Polabischen Sprache von August Schleicher.
(Fonołogija i Morfołogija Połabskago jazyka Awgusta Schleichera). St. Pietierburg, 1871,
w 8ce, str. XIX i 353. Izwleczeno iz Żurnała Ministierstwa Narodnago Proswieszcze nija, tip. W. C. Bałaszewa, 1874, w 8ce, str. 23.
Jag. — Warsz.Un.