Nazwisko i imię:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Tytuł:
Kriticzeskija i Bibliograficzeskija zamietki. Fonietika kaszebskago Jazyka, Izsledowanije P. Striemlera.
Miejsce i rok wydania:
Woronież, 1874. Bez miejsca druku i roku (1877),
Opis/komentarz:
w 8ce, od str. 307—313. (Nadb. z Żurnała Ministierstwa Narodnago Proswieszczenija). Jag. — Ossol. — Pozn.TPN
Całość:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Kriticzeskija i Bibliograficzeskija zamietki. Fonietika kaszebskago Jazyka, Izsledowanije P. Striemlera.
Woronież, 1874. Bez miejsca druku i roku (1877),
w 8ce, od str. 307—313. (Nadb. z Żurnała Ministierstwa Narodnago Proswieszczenija).
Jag. — Ossol. — Pozn.TPN