Nazwisko i imię:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Tytuł:
Kriticzeskija i Bibliograficzeskija zamietki. Beiträge zur slavischen Dialectologie von Lucian Malinowski. I. Über die Oppelnsche Mundart in Oberschlesien. (I Heft. Laut und Formenlehre).
Miejsce i rok wydania:
Leipzig, 1873. Wkłady w sławianskuju dialektołogiju, socz. Łukiana Malinowskago. I. Ob opolskom goworie w wierchniej Silezii. (Wypusk I. Fonietika i Morfołogija). Bez miejsca druku i roku (1878),
Opis/komentarz:
w 8ce, od str. 233—251. (Nadb. z Żurnała Minist. Narodn. Proswieszczenija). Ossol.
Całość:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Kriticzeskija i Bibliograficzeskija zamietki. Beiträge zur slavischen Dialectologie von Lucian Malinowski. I. Über die Oppelnsche Mundart in Oberschlesien. (I Heft. Laut und Formenlehre).
Leipzig, 1873. Wkłady w sławianskuju dialektołogiju, socz. Łukiana Malinowskago. I. Ob opolskom goworie w wierchniej Silezii. (Wypusk I. Fonietika i Morfołogija). Bez miejsca druku i roku (1878),
w 8ce, od str. 233—251. (Nadb. z Żurnała Minist. Narodn. Proswieszczenija).
Ossol.