Nazwisko i imię:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Tytuł:
Głottołogiczeskija (Lingwisticzeskija) Zamietki. Wypusk I. Koje — czto po powodu riezianskoj Garmonii (sozwuczija) głasnych. II. O tak nazywajemoj „Ewfoniczeskoj wstawkie sogłasnago H. w słowianskich jazykach".
Miejsce i rok wydania:
Woronież, tip. Gubiernskago Prawlenija. Prodajotsia w kniżnych Magazinach, E. Wende i K. w Warszawie i M. M. Stasiulewicza w Pietierburgie, 1877,
Opis/komentarz:
w 8ce, 1 kartka tyl, str. 2 nl. 53. (Otdieinyj ottisk iz „Fiłołogiczeskich zapisok"). Ak. — Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un.
Całość:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Głottołogiczeskija (Lingwisticzeskija) Zamietki. Wypusk I. Koje — czto po powodu riezianskoj Garmonii (sozwuczija) głasnych. II. O tak nazywajemoj „Ewfoniczeskoj wstawkie sogłasnago H. w słowianskich jazykach".
Woronież, tip. Gubiernskago Prawlenija. Prodajotsia w kniżnych Magazinach, E. Wende i K. w Warszawie i M. M. Stasiulewicza w Pietierburgie, 1877,
w 8ce, 1 kartka tyl, str. 2 nl. 53. (Otdieinyj ottisk iz „Fiłołogiczeskich zapisok").
Ak. — Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un.