Nazwisko i imię:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Tytuł:
O zadaniach językoznawstwa. Odczyt pierwszy, miany w Dorpacie 25 marca / 6 kwietnia 1888 r. na korzyść Kasy im. Mianowskiego.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. I. Jeżyńskiego, 1888,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 24. Ak. — Inst.Bad.Lit. — Nar. — Warsz.Un.
Całość:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
O zadaniach językoznawstwa. Odczyt pierwszy, miany w Dorpacie 25 marca / 6 kwietnia 1888 r. na korzyść Kasy im. Mianowskiego.
Warszawa, druk. I. Jeżyńskiego, 1888,
w 8ce, str. 24.
Ak. — Inst.Bad.Lit. — Nar. — Warsz.Un.