Nazwisko i imię:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Tytuł:
Trudy filołogiczeskije i lingwisticzeskije pomieszczennyje w izdanii „Rad Jugoslawenske akademije znanosti i umjetnosti". U Zagrebu, 1876—1877 r.
Miejsce i rok wydania:
Woronież, tip. gubiernienskago Prawlenija, 1879,
Opis/komentarz:
w 8ce, 1 kartka tytuł., str. 36. Ak. — Jag. — Nar. — Pozn.TPN — Warsz.Un.
Całość:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Trudy filołogiczeskije i lingwisticzeskije pomieszczennyje w izdanii „Rad Jugoslawenske akademije znanosti i umjetnosti". U Zagrebu, 1876—1877 r.
Woronież, tip. gubiernienskago Prawlenija, 1879,
w 8ce, 1 kartka tytuł., str. 36.
Ak. — Jag. — Nar. — Pozn.TPN — Warsz.Un.