Nazwisko i imię:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Tytuł:
Strona językowa oryginału polskiego listu „Dymitra Samozwańca" do papieża Klemensa VIII z dnia 24 Kwietnia 1604. Osobne odbicie ze Sprawozdań Akademii Umiejętności Wydz. Filol. z dnia 12 grudnia 1898.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Ak. Um., druk. Un. Jag., 1899,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8. Streszczenie rozprawy. Jag.
Całość:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Strona językowa oryginału polskiego listu „Dymitra Samozwańca" do papieża Klemensa VIII z dnia 24 Kwietnia 1604. Osobne odbicie ze Sprawozdań Akademii Umiejętności Wydz. Filol. z dnia 12 grudnia 1898.
Kraków, nakł. Ak. Um., druk. Un. Jag., 1899,
w 8ce, str. 8.
Streszczenie rozprawy.
Jag.