Nazwisko i imię:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Tytuł:
Strona językowa oryginału polskiego listu Dymitra Samozwańca do papieża Klemensa VIII z dnia 24 kwietnia 1604.
Miejsce i rok wydania:
Odb. z XXIX t. Rozpraw Wydziału filolog. Akademii umiej. Kraków, nakł. Ak. Um., Spółka wyd., druk. Uniw. Jag., 1899,
Opis/komentarz:
w 8ce większej, str. 31, hal. 50. Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Tamże, 1899, w 8ce, str. 181—213. (Nadb. z Rozpraw Wydz. Filol. A. U.). Czart.
Całość:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Strona językowa oryginału polskiego listu Dymitra Samozwańca do papieża Klemensa VIII z dnia 24 kwietnia 1604.
Odb. z XXIX t. Rozpraw Wydziału filolog. Akademii umiej. Kraków, nakł. Ak. Um., Spółka wyd., druk. Uniw. Jag., 1899,
w 8ce większej, str. 31, hal. 50.
Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Tamże, 1899, w 8ce, str. 181—213. (Nadb. z Rozpraw Wydz. Filol. A. U.).
Czart.