Nazwisko i imię:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Tytuł:
Słów (Kilka) z powodu wzmianki Tygodnika illustrowanego o rozprawie Dra J. Ew. Purkyniego „O korzyściach z ogólnego rozprzestrzenienia łacińskiego sposobu pisania w dziedzinie języków słowiańskich, przełożył s czeskiego J. I. Niecisław Baudouin 1865".
Miejsce i rok wydania:
Warszawa nakł. autora druk. J. Krokoszyńskiego, 1865,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 60. Przeciw J. Kotkowskiemu bez podania nazwiska autora polemiki, którym jest tłumacz dzieła Purkyniego J. Baudouin de Courtenay. Jag. — Warsz.Un.
Całość:
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
Słów (Kilka) z powodu wzmianki Tygodnika illustrowanego o rozprawie Dra J. Ew. Purkyniego „O korzyściach z ogólnego rozprzestrzenienia łacińskiego sposobu pisania w dziedzinie języków słowiańskich, przełożył s czeskiego J. I. Niecisław Baudouin 1865".
Warszawa nakł. autora druk. J. Krokoszyńskiego, 1865,
w 12ce, str. 60.
Przeciw J. Kotkowskiemu bez podania nazwiska autora polemiki, którym jest tłumacz dzieła Purkyniego J. Baudouin de Courtenay.
Jag. — Warsz.Un.