Nazwisko i imię:
Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930).
Tytuł:
40 kronik. Odb. z Przeglądu literacko-artystycznego.
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego], 1884,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 283, kor. 3. Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Ossol.
Całość:
Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930).
40 kronik. Odb. z Przeglądu literacko-artystycznego.
Tamże [Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego], 1884,
w 16ce, str. 283, kor. 3.
Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Ossol.