Nazwisko i imię:
Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930).
Tytuł:
Album Portretów, Rycin i Widoków, odnoszących się do Konstytucyi 3 Maja zebrał... Zeszyt I.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. Czasu, 1892,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., tabl. 37, kor. 1. Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930).
Album Portretów, Rycin i Widoków, odnoszących się do Konstytucyi 3 Maja zebrał... Zeszyt I.
Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. Czasu, 1892,
w 8ce, str. 4 nl., tabl. 37, kor. 1.
Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. —
Pozn.Un. — Śl. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.