Nazwisko i imię:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Opis/komentarz:
obacz Album Literackie (Warsz. 1849); Album biogr. zasłuż. Polaków (1901); Biblioteka ord. Myszkowskich; Biblioteka Nauk. Zakł. im. Ossol. (Lwów); Bibl. Warsz.; Bizardière (La) M. D. (Bezkrólewie 1853); Czas; Dodatek Mies. do Czasu; Dziennik Powsz. (Warsz.); Dziennik Poznański; Dziennik Warsz.; Encyklopedia Powszechna; Gazeta Codzienna (Warsz.); Gazeta Krakowska; Gazeta Lwowska; Gazeta Narodowa (Lwów); Gazeta Polska (Warsz. 1861); Gazeta Warszawska; Gloger Zygmunt (1871); Jakubowski Wojc. (Listy 1882); Kalendarz Ilustr. dla Polek (Warsz.); Kalendarz Ilustr. Powszechny (Kraków); J. Jaworskiego Kalendarz Astronomiczno-Gospodarski (Warsz.); J. Jaworskiego Kalendarz Polski ilustr. (Warsz.); J. Ungra Kalendarz Warszawski; Kłosy (Warsz.); Kodeks dyplomat. Polski (t. III. 1858); Kółko Domowe (Warsz.); Kraushar Al. (1900) (?); Kronika Wiadomości Kraj. i Zagr. (Warsz.); Księga Świata (Warsz.); Kurier Warszawski; Mahomet (Koran 1858); Mosbach Aug. (Przemowa 1861); Naruszewicz Ad. (Historya 1859—60); Niezabudka (Petersb.); Nowiny (Lwów); Noworocznik (Kalendarz) Ilustr. dla Polek (Warsz.); Pamiętnik Relig.-Moralny; Pellico Silvio (Franczeska z Rimini 1856); Piasecki Paw. (Kronika 1870); Pismo zbiorowe Słowa (Pe tersburg); Pismo zbiorowe wileńskie; Przegląd Katolicki (Warsz.); Przegląd Literacki (Kraków); Przegląd Lwowski; Przegląd Naukowy (Warsz.); Przegląd Polski (Kraków); Przegląd Poznański; Przegląd Tygodniowy (Warsz.); Przewodnik Naukowy i Literacki (Lwów); Przyjaciel Domowy (Lwów); Puszkin Aleks.; Rozniatowski(?); Ruch Literacki (Lwów); Rulikowski K. J. (Urywek wspomnień 1862); Rzewuski W.(?); Skarga Piotr (Żywoty Świętych 1862); Słowo (Petersburg); Święcki Tom. (Historyczne pamiętniki 1856— 1859); Szkice Społeczne i Literackie (Kraków); Teka Wileńska; Tomek W. W. (Starania 1853); Tucydydes; Tydzień (Lwów); Tygodnik Ilustrowany (Warsz.); Tygodnik Powszechny (Warsz.); Wejnert Al. (Rozwiązanie 1853); Wójcicki K. Wł.; Załęski Stan. ks. (Słowo 1881); Załuski J. J. (Listy 1855); Zawisza Krzyszt. (Pamiętniki 1862).
Całość:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
obacz Album Literackie (Warsz. 1849); Album biogr. zasłuż. Polaków (1901); Biblioteka ord. Myszkowskich; Biblioteka Nauk. Zakł. im. Ossol. (Lwów); Bibl. Warsz.; Bizardière (La) M. D. (Bezkrólewie 1853); Czas; Dodatek Mies. do Czasu; Dziennik Powsz. (Warsz.); Dziennik Poznański; Dziennik Warsz.; Encyklopedia Powszechna; Gazeta Codzienna (Warsz.); Gazeta Krakowska; Gazeta Lwowska; Gazeta Narodowa (Lwów); Gazeta Polska (Warsz. 1861); Gazeta Warszawska; Gloger Zygmunt (1871); Jakubowski Wojc. (Listy 1882); Kalendarz Ilustr. dla Polek (Warsz.); Kalendarz Ilustr. Powszechny (Kraków); J. Jaworskiego Kalendarz Astronomiczno-Gospodarski (Warsz.); J. Jaworskiego Kalendarz Polski ilustr. (Warsz.); J. Ungra Kalendarz Warszawski; Kłosy (Warsz.); Kodeks dyplomat. Polski (t. III. 1858); Kółko Domowe (Warsz.); Kraushar Al. (1900) (?); Kronika Wiadomości Kraj. i Zagr. (Warsz.); Księga Świata (Warsz.); Kurier Warszawski; Mahomet (Koran 1858); Mosbach Aug. (Przemowa 1861); Naruszewicz Ad. (Historya 1859—60); Niezabudka (Petersb.); Nowiny (Lwów); Noworocznik (Kalendarz) Ilustr. dla Polek (Warsz.); Pamiętnik Relig.-Moralny; Pellico Silvio (Franczeska z Rimini 1856); Piasecki Paw. (Kronika 1870); Pismo zbiorowe Słowa (Pe tersburg); Pismo zbiorowe wileńskie; Przegląd Katolicki (Warsz.); Przegląd Literacki (Kraków); Przegląd Lwowski; Przegląd Naukowy (Warsz.); Przegląd Polski (Kraków); Przegląd Poznański; Przegląd Tygodniowy (Warsz.); Przewodnik Naukowy i Literacki (Lwów); Przyjaciel Domowy (Lwów); Puszkin Aleks.; Rozniatowski(?); Ruch Literacki (Lwów); Rulikowski K. J. (Urywek wspomnień 1862); Rzewuski W.(?); Skarga Piotr (Żywoty Świętych 1862); Słowo (Petersburg); Święcki Tom. (Historyczne pamiętniki 1856— 1859); Szkice Społeczne i Literackie (Kraków); Teka Wileńska; Tomek W. W. (Starania 1853); Tucydydes; Tydzień (Lwów); Tygodnik Ilustrowany (Warsz.); Tygodnik Powszechny (Warsz.); Wejnert Al. (Rozwiązanie 1853); Wójcicki K. Wł.; Załęski Stan. ks. (Słowo 1881); Załuski J. J. (Listy 1855); Zawisza Krzyszt. (Pamiętniki 1862).