Nazwisko i imię:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Tytuł:
Zamek bialski. Dzieje miasteczka. Obrazy z życia magnatów. Akademia bialska.
Miejsce i rok wydania:
(Odb. z Przewod. nauk i liter.). Lwów, nakł. M. Orgelbranda w Warszawie, druk. Wł. Łozińskiego, 1881,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 218, rb. 1.50. O Białej Podlaskiej. Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag.(?) — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Śl. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Zamek bialski. Dzieje miasteczka. Obrazy z życia magnatów. Akademia bialska.
(Odb. z Przewod. nauk i liter.). Lwów, nakł. M. Orgelbranda w Warszawie, druk. Wł. Łozińskiego, 1881,
w 8ce, str. 218, rb. 1.50.
O Białej Podlaskiej.
Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag.(?) — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Śl. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.