Nazwisko i imię:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Tytuł:
Pogląd na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami, na dzieje Tatarów w Polsce osiadłych, na przywileje tu im nadane, jako też wspomnienia o znakomitych Tatarach polskich, przez ...
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Aleks. Nowolecki, druk. Jaworskiego, 1860,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 155. (Oddruk z Koranu 1858). 1 rsr. 20 kop., zniż. 50 k. Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Pogląd na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami, na dzieje Tatarów w Polsce osiadłych, na przywileje tu im nadane, jako też wspomnienia o znakomitych Tatarach polskich, przez ...
Warszawa, Aleks. Nowolecki, druk. Jaworskiego, 1860,
w 8ce, str. 155. (Oddruk z Koranu 1858). 1 rsr. 20 kop., zniż. 50 k.
Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Warsz.Un.