Nazwisko i imię:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Tytuł:
Znakomici mężowie polscy w XVIII w. Wizerunki historycznych osób, skreślone przez ... Tomów 3.
Miejsce i rok wydania:
Petersburg, nakł. M. B. Wolff, T. I. druk. Weimara, 1853, T. II. druk. Korolewa, 1856, T. III. druk. Korolewa, 1856,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. IV i 331; 406; VI i 309. Cena tomu po 2 rsr. Tom I. zawiera: Biskup Naruszewicz; Feliks Łojko; Jerzy Ożarowski; Karol de Nassau; Gazeta księdza Łuskiny. Tom II.: Prymas Władysław Łubieński; Jan Kanty, August i Fryderyk Moszyńscy; Jan August Hyizen; Anna Orzelska; Jenerał Komarzewski; Arnold Byszewski; Tom III.: Ignacy Krasicki; Eustachy Potocki; Kazimierz Karaś; Krzysztof Hilary Szembek; Książę Podkomorzy (Kazimierz Poniatowski); Adam Nałęcz Małachowski. Ak. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.(?)
Całość:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Znakomici mężowie polscy w XVIII w. Wizerunki historycznych osób, skreślone przez ... Tomów 3.
Petersburg, nakł. M. B. Wolff, T. I. druk. Weimara, 1853, T. II. druk. Korolewa, 1856, T. III. druk. Korolewa, 1856,
w 8ce, str. IV i 331; 406; VI i 309. Cena tomu po 2 rsr.
Tom I. zawiera: Biskup Naruszewicz; Feliks Łojko; Jerzy Ożarowski; Karol de Nassau; Gazeta księdza Łuskiny. Tom II.: Prymas Władysław Łubieński; Jan Kanty, August i Fryderyk Moszyńscy; Jan August Hyizen; Anna Orzelska; Jenerał Komarzewski; Arnold Byszewski; Tom III.: Ignacy Krasicki; Eustachy Potocki; Kazimierz Karaś; Krzysztof Hilary Szembek; Książę Podkomorzy (Kazimierz Poniatowski); Adam Nałęcz Małachowski.
Ak. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.(?)