Nazwisko i imię:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Tytuł:
Kropińscy. Obrazki sejmikowego życia z czasów saskich.
Miejsce i rok wydania:
(Nadb. z Teki Wileńskiej Tom III). Wilno, 1858,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 44—97. Poza paginacją podaną, inne paginacje o niewyjaśnionym przeznaczeniu. Jag. — Nar.
Całość:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Kropińscy. Obrazki sejmikowego życia z czasów saskich.
(Nadb. z Teki Wileńskiej Tom III). Wilno, 1858,
w 8ce, str. 44—97.
Poza paginacją podaną, inne paginacje o niewyjaśnionym przeznaczeniu.
Jag. — Nar.