Nazwisko i imię:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Tytuł:
Królowie Polscy. Wizerunki zebrane rysowane przez Alex. Lessera, objaśnione tekstem historycznym (polskim i francuzkim) przez...
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakład litografii A. Pecq et Comp. (A. Dzwonkowski), druk. Józefa Ungra, 1857—60,
Opis/komentarz:
w wielk. arkuszu, fol. Zeszytów 15, portretów 44. (Rysunki głównie Walkiewicza). 25 rsr. (Tyt. polski i francuski). Ak. — Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Warsz.Un.
Całość:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Królowie Polscy. Wizerunki zebrane rysowane przez Alex. Lessera, objaśnione tekstem historycznym (polskim i francuzkim) przez...
Warszawa, nakład litografii A. Pecq et Comp. (A. Dzwonkowski), druk. Józefa Ungra, 1857—60,
w wielk. arkuszu, fol. Zeszytów 15, portretów 44. (Rysunki głównie Walkiewicza). 25 rsr. (Tyt. polski i francuski).
Ak. — Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Warsz.Un.