Nazwisko i imię:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Tytuł:
Królewicze biskupi. Żywoty czterech kapłanów: Fryderyka Jagiellończyka, Jana z Książąt Litewskich, Jana Olbrachta, Karola Ferdynanda Wazy i o stosunkach biskupstwa wrocławskiego do metropolii gnieźnieńskiej, przez ...
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1851,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 6 nl., VI, 267 i 1 nl., złp. 12. Ak. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN —Pozn.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Królewicze biskupi. Żywoty czterech kapłanów: Fryderyka Jagiellończyka, Jana z Książąt Litewskich, Jana Olbrachta, Karola Ferdynanda Wazy i o stosunkach biskupstwa wrocławskiego do metropolii gnieźnieńskiej, przez ...
Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1851,
w 8ce, str. 6 nl., VI, 267 i 1 nl., złp. 12.
Ak. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN —Pozn.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.