Nazwisko i imię:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Tytuł:
Historya szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. (Odb. z I t. dzieła: Rys historyczno-statystyczny szpitali i innych zakładów dobroczynnych w Królestwie Polskiem).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Oaz. Polskiej, 1870,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 472. Jag. — Nar. — Ossol.
Całość:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Historya szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. (Odb. z I t. dzieła: Rys historyczno-statystyczny szpitali i innych zakładów dobroczynnych w Królestwie Polskiem).
Warszawa, druk. Oaz. Polskiej, 1870,
w 8ce, str. 472.
Jag. — Nar. — Ossol.