Nazwisko i imię:
Bartolini Dominik.
Tytuł:
Pamiątki historyczne, krytyczne, archeologiczne świętych Cyryla i Metodego, oraz apostolstwa ich wśród narodów słowiańskich przez ..., wiernie z włoskiego języka na polski... przełożone i znacznymi dodatkami pomnożone.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Kuryera Poznańskiego, 1885,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 14 nl., XVII, 1 nl., 155, 1 nl., XLVII i 3 nl., mr. 5.50. Tłumaczył i wydał ks. M. Chwaliszewski. Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Bartolini Dominik.
Pamiątki historyczne, krytyczne, archeologiczne świętych Cyryla i Metodego, oraz apostolstwa ich wśród narodów słowiańskich przez ..., wiernie z włoskiego języka na polski... przełożone i znacznymi dodatkami pomnożone.
Poznań, druk. Kuryera Poznańskiego, 1885,
w 4ce, str. 14 nl., XVII, 1 nl., 155, 1 nl., XLVII i 3 nl., mr. 5.50.
Tłumaczył i wydał ks. M. Chwaliszewski.
Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Wrocł.Un.