Nazwisko i imię:
Bartnikowski Piotr ks.
Tytuł:
Kjelawiedis apwaykszcziajuńcziem paminkłu Iżganitojaus Musu Jezusa Pona Kielu Jerozolimsku, Dieceziay Wileńskay, ant kałnu Werkowsku, pa Wilnium ażudietu pa sergibu Kunigu. Iżdotas par Kunigu Pietru Bartnikowsku, S. T. M. Plebonu Werkowsku, isz iżguldinima Letuwiszka par Kunigu Henriku Balewiczu S. T. K., Plebonu Wiłkomiersku.
Miejsce i rok wydania:
Wilniuy, Józef Zawadzki, 1857,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 72. Tłumaczenie Przewodnika obchodzących pamiątkę Zbawiciela... Pozn.TPN
Całość:
Bartnikowski Piotr ks.
Kjelawiedis apwaykszcziajuńcziem paminkłu Iżganitojaus Musu Jezusa Pona Kielu Jerozolimsku, Dieceziay Wileńskay, ant kałnu Werkowsku, pa Wilnium ażudietu pa sergibu Kunigu. Iżdotas par Kunigu Pietru Bartnikowsku, S. T. M. Plebonu Werkowsku, isz iżguldinima Letuwiszka par Kunigu Henriku Balewiczu S. T. K., Plebonu Wiłkomiersku.
Wilniuy, Józef Zawadzki, 1857,
w 16ce, str. 72.
Tłumaczenie Przewodnika obchodzących pamiątkę Zbawiciela...
Pozn.TPN