Nazwisko i imię:
(Barbara Św.).
Tytuł:
Pieśń o św. Barbarze Pannie i Męczenniczce, z dodaniem różnych innych pieśni nabożnych.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa,
Opis/komentarz:
u M. Orgelbranda, kop. 4.
Całość:
(Barbara Św.).
Pieśń o św. Barbarze Pannie i Męczenniczce, z dodaniem różnych innych pieśni nabożnych.
Warszawa,
u M. Orgelbranda, kop. 4.