Nazwisko i imię:
A. W.,
Opis/komentarz:
ob. Anczyc Wł. L.
Całość:
A. W.,
ob. Anczyc Wł. L.