Nazwisko i imię:
A. S.
Tytuł:
Alexander Despot Zenowicz, b. gubernator tobolski.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. J. Birkenmajera, H. Altenberg, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1893,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 11, hal. 50. Jag. – Ossol. – Warsz.Un.
Całość:
A. S.
Alexander Despot Zenowicz, b. gubernator tobolski.
Lwów, nakł. J. Birkenmajera, H. Altenberg, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1893,
w 8ce, str. 11, hal. 50.
Jag. – Ossol. – Warsz.Un.