Nazwisko i imię:
Ta sama autorka,
Opis/komentarz:
ob. Hoffmanowa Klem.
Całość:
Ta sama autorka,
ob. Hoffmanowa Klem.