Nazwisko i imię:
A. Marjan,
Opis/komentarz:
ob. Laskownicki Józef (Rusini 1869).
Całość:
A. Marjan,
ob. Laskownicki Józef (Rusini 1869).