Nazwisko i imię:
Ateneum.
Tytuł:
Ateneum. Pismo naukowe i literackie.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Józ. Ungra (od października 1876: druk. Jana Noskowskiego, od lipca 1877: druk. K. Kowalewskiego, od r. 1890: druk. Jana Cotty) 1876–1900 (wychodziło do roku 1901),
Opis/komentarz:
w 8ce, miesięcznik, każdy rocznik dzieli się na 4 tomy o osobnej paginacji, liczące przeciętnie 600–700 stron. W r. 1876 redaktor i wydawca Herm. Benni; od czerwca 1877: wyd. W. Spasowicz, red. J. Trejdosiewicz; od 1881: wyd. j. w., red. Piotr Chmielowski; od 1890: wyd. W. Spasowicz i Ad. Pawiński, red. j. w.; od października 1896: wyd. W. Spasowicz, red. j.w.; od sierpnia 1897: wyd. j.w., red. W. Spasowicz i Stan. Wydżga; od października 1898: wyd. W. Spasowicz i St. Łaguna, red. j.w.; od września 1899: wyd. j. w., red. Ign. Chrzanowski; od maja 1900: wyd. W. Spasowicz, red. j. w. Piszą tu m. i.: W okresie 1876–1880: Br. Abakanowicz; J. Abczyński; Bog. Aspis; M. A. Baraniecki; Mich. Bobrzyński; Wład. Bogusławski; Kaz. Burzyński; Edm. Callier; Kaz. Chłędowski; Ad. Chmielowski; P. Chmielowski; Mich. Chyliński; Bol. Czerwieński; Józ. Deskur; Kar. Dunin; Ad. Dygasiński; Wojc. Dzieduszycki; M. Faleńska; Fel. Faleński; Jan Finkelhaus; Gust. Fritsche; Wilh. Gabler; Al. Głowacki; Henr. Goldberg; Bron. Grabowski; Edw. Grabowski; Józ. Grajnert; Kar. Hertz; Mich. Hertz; Wacł. Holewiński; Henr. Hoyer; Al. Jabłonowski; Kaz. Jarochowski; Ant. Kalina; Klem. Kantecki; J. Karłowicz; Kaz. Kaszewski; Wojc. Kętrzyński; Józ. Kirszrot; Jan Kleczyński; Józ. Kleczyński; Tad. Korzon; Wilh. Zyndram-Kościałkowska; Józ. Kościelski; Józ. Kotarbiński; Wład. Kozłowski; Stan. Kramsztyk; Teof. Krasnosielski; J. I. Kraszewski; Franc. Krupiński; Ad. Ant. Kryński; Wład. Kuszel; Jan Kwaśnicki; Wład. Kwietniewski; Anast. Kwiryn; Bol. Limanowski; Ksaw. Liske; Flor. Łagowski; Stos. Łaguna; Jul. Łapicki; Jadw. Łuszczewska; Ign. Maciejowski; Luc. Malinowski; Stan. Markiewicz; Kar. Mecherzyński; Zygm. Miłkowski; Wład. Nehring; Wład. Niedźwiedzki; Wład. Nowicki; Jul. Ochorowicz; Ant. Okolski; El. Orzeszkowa; Al. Oskierka; Fryd. Papée; Ad. Pawiński; Br. Pawlewski; A. Pietkiewicz; Er. Piltz; Rom. Plenkiewicz; Ant. Prochaska; Konrad Prószyński; Józ. Przyborowski; Stan. Przyborowski; Ign. Radliński; Winc. Rapacki; Ant. Rehman; Bron. Rejchman; Al. Rembowski; Tad. Romanowicz; Edw. Rulikowski; Fel. Rybarski; Tad. Rylski; Jan Rymarkiewicz; Jadw. Rzewuska z Jaczewskich; Al. Skrobański; Ant. Ślósarski; J. A. Smolak; Wład. Smoleński; Stan. Smolka; W. Sołtan; Włodz. Spasowicz; Edw. Strasburger; Kar. Strasburger; Henr. Struve; J. A. Święcicki; Al. Świętochowski; Ant. Sygietyński; Lud. Szczerbowicz-Wieczór; Wikt. Szokalski; Mich. Szymanowski; Wacł. Szymanowski; Winc. Szyszłło; Józ. Tokarzewicz; M. E. Trepka; Al. Tyszyński; Kaz. Waliszewski; Stan. Warnka; Mik. Wąż; Henr. Wernic; Teod. Wierzbowski; Fel. Witkowski; Teod. Witkowski; Just. Wojewódzki; Art. Wołyński; Aug. Wrześniowski; Wit. Załęski; T. Ziemięcki; Narc. Żmichowska; Bron. Znatowicz; Piotr Zubrzycki. Z materiałów po zmarłych pisarzach ogłoszono: (Piotr Chmielowski) Kasia i Marynka Narc. Żmichowskiej; Fel. Rybarski opublikował dokumenty odnoszące się do J. Chr. Paska. W r. 1880 list Karola Estreichera do red. Przekłady: Will. Black (tł. M. Faleńska); Henr. Bornier (Luc. Siemieński); Piotr Cossa (Kaz. Kaszewski); Kar. Darwin (tł. anon.); Eschyl (Siedmiu przed Tebami, tł. Kaz. Kaszewski); Horacy (Listy, tł. Fel. Faleński); Jan Lubbock (anon.); Ben. Pérez Galdós (Władysława S. ...); Sofokles (Filoktet, tł. Kaz. Kaszewski); Fryd. Spielhagen (Winc. Limanowska). 1881–1890: Wacł. Anczyc; Szym. Askenazy; Ant. Bądzkiewicz; Osw. Balzer; Mich. Bałucki; M. A. Baraniecki; Ign. Baranowski; Kaz. Bartoszewicz; Jan Baudouin de Courtenay; Ad. Bełcikowski; Ant. Gust. Bem; Bron. Białobłocki; Henr. Biegeleisen; Józ. Bieliński; Leop. Bl.; Jan Bloch; Wład. Bogusławski; Ferd. Bostel; Ern. T. Breiter; Al. Brückner; Edm. Callier; Leop. Caro; W. Chicińska; Bron. Chlebowski; Kaz. Chłędowski; Ad. Chmiel; P. Chmielowski; Wład. Chodecki; Teod. Jeske-Choiński; Edm. Chojecki; Wikt. Czajewski; Bron. Czarnik; Wikt. Czermak; Fran. Czerny-Szwarcenberg; Bol. Danielewicz; Wacł. Korybutt Daszkiewicz; J. Wł. Dawid; Bron. Dembiński; Józ. Detmerski; Sam. Dickstein; Henr. Dobrzycki; Ben. Dybowski; Stan. Dybowski; Ad. Dygasiński; Kaz. Ehrenberg (jako K. E.); Bol. Erzepki; Osk. Fabian; Fel. Faleński; Ludw. Finkel; Maks. Flaum; Iwan Franko; Wilh. Gabler; Z. Gabryelski; Jan Gadomski; J. F. Gajsler; Alb. Gąsiorowski; Mar. Gawalewicz; Fr. Gawroński; Getko-Zboryszowski; Kaz. Gliński; Cel. Gładkowska z Wołowskich; Jan Gnatowski; Henr. Goldberg (H. G.); K. J. Gorzycki; Wal. Gostomski; Bron. Grabowski; Edw. Grabowski; Ad. Grosglik; Sam. Grosglik; Bron. Grynfeldowa Lande; Jan Grzegorzewski; Jan Hanusz; K. J. Heck; Jak. Heilpern; Har. Hiärne; Nap. Hirszband; Rom. Hube; Leon Iwanicki; Al. Jabłonowski; Kaz. Jarochowski; Józ. Jeziorański; Ant. Kalina; Józ. Kallenbach; Klem. Kantecki; Jan Karłowicz; Stan. Karwowski; Jan Kasprowicz; Kaz. Kaszewski; Józ. Kenig; Józ. Keppe; Wojc. Kętrzyński; Józ. Kirszrot-Prawnicki; Wład. Kiślański; Kaz. Kleczkowski; Stan. Kłobukowski; Bron. Komorowski; Henr. Konic; Iz. Kopernicki; Henr. Kopia; Tad. Korzon; Wilh. Zyndram-Kościałkowska; Winc. Kosiakiewicz; Józ. Kotarbiński; Wład. Kozłowski; Stan. Kramsztyk; Al. Kraushar; Fr. Krček; Fr. Krupiński; Ad. Ant. Kryński; Ludw. Krzywicki; J. S. Kubary; Fel. Kucharzewski; Ferd. Kudelka; Leon Kulczyński; Wład. Kuszel; Jadwiga L.; Ad. Lande; Ant. Lange; Witold z Kaliny Lassota (Stanisław Wegner?); Jan Leciejewski; Art. Leist; Raf. Löwenfeld; T. Lubicz; Stan. Lukas; Winc. Lutosławski; Stos. Łaguna; Jul. Łapicki; Wład. Łebiński; Hier. Łopaciński; Jan Łoś; Winc. Łoś; Wład. Łuszczkiewicz; Antoni M.; Ign. Maciejowski; Ad. Mahrburg; Al. Makowiecki; Stan. Markiewicz; Wal. Marrené-Morzkowska; F. K. Martynowski; Szym. Matusiak; Ign. Matuszewski; Ant. Mazanowski; Henr. Merczyng; Em. Meyerson; St. Mieczyński; Józ. Milewski; Zygm. Miłkowski; Stan. Mleczko; Kaz. Morawski; Mur; Wacł. Nałkowski; Edw. Natanson; Ludw. Natanson; Wład. Natanson; Wład. Nehring; Czesław Neyman; B. Niedziałkowski; K. J. Nitman; Jan Nitowski; Alfr. Nossig; J. H. Nowalski; Ad. Nowicki; Józafat Nowiński; Józ. Nusbaum; Jul. Ochorowicz; Ołówek; Kat. Opacka z Zygmuntowiczów; El. Orzeszkowa; Al. Oskierka; J. J. Ossowski; Nat. Osuchowski; Fryd. Papée; Mel. Parczewska: Ad. Pawiński; Miecz. Pawlikowski; Zygm. Pietkiewicz; Józ. Polak; Edw. Porębowicz; Zofia Poznańska; Prawdomluw; Ant. Prochaska; Wład. Prokesch; Zen. Przesmycki; Edw. Przewóski; Wal. Przyborowski; Stan. Ptaszycki; Wład. Puchewicz; Rysz. Puciata; Kaz. Pułaski; Mar. Raciborski; Ign. Radliński; Winc. Rapacki; Ant. Rehman; Bron. Rejchman; C. Reklewski; Al. Rembowski; Stan. Rewieński; Józ. Rogosz; Józ. Rosenblatt; Józ. Rosenzweig; Józ. Rostafiński; Mich. Rowiński; Jan Rozwadowski; Tad. Rylski; Ad. Rzążewski; Józ. Sawicka; Edw. Schnobrich; Al. Semkowicz; Józ. Siemaszko; A. Sienicki; Tad. Smarzewski; Wład. Smoleński; Grz. Smólski; Aug. Sokołowski; Kaz. Sosnowski; Leon Sowiński; Włodz. Spasowicz; Stan. Starzyński; Franc. Stefczyk; Ludw. Straszewicz; Strzemieńczyk; Ad. Suligowski; Fil. Sulimierski; Ern. Świeżawski; Ant. Sygietyński; L. Szepielewicz; Wikt. Szokalski; Marc. Szymanowski; Ign. Szyszyłowicz; J. Al. Tarnowski; Jul. Terpiłowska; Józ. Tokarzewicz; Jan Trejdosiewicz; M. E. Trepka; Józ. Tretiak; Jul. Turczyński; Stef. Ulanowska; Bol. Ulanowski; Wojc. Urbański; Ger. Uziembło; Cec. Walewska; W. Walewska; Kaz. Waliszewski; Bron. Werner; Henr. Wernic; H. Wiercieński; Mich. Wierzbowski; Teod. Wierzbowski; Józ. Winnicki; Teof. Wiśniewski; Syg. Wiśniowski; Wikt. Wittyg; Józ. Wolff; Wacł. Wołodźko; Stan. Wolska z Bierzyńskich; Wit. Wróblewski; Aug. Wrześniowski; Wład. Wścieklica; Jan Zachariasiewicz; K. Zagórski; Włodz. Zagórski; Józ. Zagrzejewski; Ad. Zakrzewski; Winc. Zakrzewski; Tad. Zaleski; Wit. Załęski; Rom. Zawiliński; Mar. Zdziechowski; Alb. Zipper; Ant. Złotnicki. Poza wyżej wymienionymi należy zanotować wypowiedź polemiczną Al. Raciborskiego (przeciw Wład. Kozłowskiemu). Z materiałów historyczno-literackich i historycznych zamieszczono: fragm. z pamiętników Leona Dembowskiego (ogł. Ad. Rzążewski); pamiętniki Jana Drozdowskiego (ogł. Wal. Przyborowski); dziennik Czecha Henr. Mich. Hysrlego z podróży przez Polskę w r. 1604 (ogł. w przekł. na jęz. polski Jan Karłowicz); epigramaty Jana Kochanowskiego (ogł. H. Kopia); odę 4 ks. 4 M. K. Sarbiewskiego w przekł. J. Wabnera; dziennik Jul. Słowackiego z ostatnich lat życia (ogł. Henr. Biegeleisen); wiersz łac. And. Trzycieskiego na śmierć Jana Kochanowskiego (ogł. wraz z przekł. polskim Raf. Löwenfeld); opow. Narc. Żmichowskiej Wspomnienia rejenta (ogł. P. Chmielowski). Listy do redakcji: A. D. Bartoszewicz (1881); J. K. Plebański (1886); Al. Raciborski (1886). Przekłady: Ludw. Ackermann (tł. K. R); Lub. Babić (Jan Nitowski); Ban Strachinicz (serbski rapsod ludowy, tł. anon.); P. Calderon (Edw. Porębowicz); Jerzy Ebers (anon.); Gust. Flaubert (anon.); J. W. Goethe (Faust cz. I, tł. Ludw. Jenike); Homer (fragm. z Iliady, tł. Stan. Mleczko); Wikt. Hugo (Fel. Faleński); Jan Jurković (Jan Nitowski); Jak. Leopardi (Edw. Porębowicz); Nala (powieść staro-indyjska, tł. Jan Leciejewski); Gast. de Saporta (anon.); And. Theuriet (anon.); Wergiliusz (fragment z Eneidy, wstęp napisał Kaz. Ehrenberg, ale tłumaczył Luc. Rydel); Jan Vrchlicky (Zen. Przesmycki); Jul. Zeyer (Zen. Przesmycki). 1891–1900: Edw. Abramowski; Wład. Andrychiewicz; W. Ark.; Franc. Arnsztajnowa; Szym. Askenazy; Bog. Aspis; Ant. Austen; Artur B.; Osw. Balzer; Jul. Bandrowski; Art. Bardzki; Wit. Barewicz; Kaz. Bartoszewicz; Stan. Bartoszewicz; Maks. Baruch; Jan Baudouin de Courtenay; Art. Benis; Wacł. Berent; Em. Topas-Bernsztajnowa; Ant. Białecki; Wład. Biegański; Wikt. Biernacki; L. Biszofswerder; J. A. Błonowski; Al. Brückner; I. Brüner; Kar. Brzozowski; Włodz. Bugiel; Franc. Bujak; Jan Bystroń; Ksaw. Jaksa Chamiec; Bron. Chlebowski; Adam Chmiel; Piotr Chmielowski; Leon Choromański; Ign. Chrzanowski; Ant. Chudziński; Stan. Ciszewski; Jan Cumft; A. R. Czechowski; Włodz. Czerkawski; Wikt. Czerniak; Al. Czołowski; Ign. Dąbrowski; Kaz. Daniłowicz-Strzelbicki; Gust. Daniłowski; Bohdan Korybut-Daszkiewicz; Lot. Dargun; Bron. Dembiński; A. B. Dobrowolski; Ad. Dobrowolski; Stan. Dobrzycki; Wikt. Doleżan; Wład. Domański; Ant. Donimirski; Aur. Drogoszewski; Ad. Dygasiński; Maks. Flaum; J. F. Gajsler; Henr. Galle; Stan. Garfein-Garski; Zygm. Gargas; Stef. Gębarski; Stef. Giller; J. M. Giżycki; Grz. Glass (? pod pseud. Jerzy Algos); Kaz. Gliński; Ludw. Godlewska; G. Godlewski; Jan Goldberg; Zofia Golińska-Daszyńska; Wikt. Gomulicki; K. J. Gorzycki; Konst. Górski; Bron. Grabowski; Ign. Grabowski; Stan. Grabski; Wład. Grabski; Lud. Grendyszyński; Ad. Grosglik; Art. Gruszecki; Gryff; Jan Grzegorzewski; Bron. Gubrynowicz; Maks. Gumplowicz; Stefan H.; Wikt. Hahn; Alfr. Halban; Stan. Hłasko; Ferd. Hoesick; Stef. Holewiński; Illenidus; Ad. Inlender; Ita; Leon Iwanicki; Al. Jabłonowski; Wład. Jabłonowski; Ad. Jaczynowski; Czesł. Jankowski; Nat. Janowska; B. Jaroszewska; Wł. L. Jaworski; Ludw. Jenike; Józ. Joteyko; Zofia Joteyko; Jan Karłowicz; Stan. Karpowicz; Kaz. Kaszewski; Maks. Kawczyński; Raf. Kempner; St. A. Kempner; Józ. Kenig; Kimont; Al. Kinderfreund; Józ. Kirszrot-Prawnicki; J. A. Kisielewski; Kaz. Kleczkowski; Józ. Klemensiewicz; Wit. Klinger; Wacł. Kloss; Jan Ko...; Max Koch; Tad. Konczyński; Fel. Koneczny; Henr. Konic; M. Konopnicka; Gabr. Korbut; M. Korczak; Ad. Kord; A. Korkis; Tad. Korzon; Winc. Kosiakiewicz; Stan. Koszutski; Józ. Kotarbiński; Wł. M. Kozłowski; Fel. Kramsztyk; Stan. Kramsztyk; Zygm. Kramsztyk; Ant. Krasnowolski; Al. Kraushar; Kaz. Krauz; Kaz. Król; Franc. Krupiński; A. A. Kryński; Julia Krzymuska; Maria Krzymuska; Ludw. Krzywicki; W. Kucharski; Fel. Kucharzewski; Iz. Kuncewicz; Zygm. Kurpiejewski; Sew. Kutner; Hel. Landau; Ant. Lange; Jan Leciejewski; Ar. Les; Bron. Leśniewska; Zygm. Lisiewicz; Litawor; Wikt. Luboradzki; Edw. Lubowski; Bol. Lutomski; Winc. Lutosławski; Flor. Łagowski; Stos. Łaguna; Ern. Łuniński; Tadeusz M.; Ign. Maciejowski; Er. Majewski; Jul. Makarewicz; Piotr Malinowski; Edw. Maliszewski; Tad. Mandybur; Gust. Manteuffel; Jul. Marchlewski; Mar. Massonius; Ad. Maszewski; Ign. Matuszewski; Stan. Mendelson; Henr. Merczyng; Leop. Méyet; Stan. Mieczyński; Józef Mikołajczak; Józ. Mikułowski-Pomorski; Al. Mogilnicki; Ant. Morzkowska; Iza Moszczeńska; Jan Muszyński; Wacł. Nałkowski; Wład. Nawrocki; Wład. Nehring; Anna Neumannowa; Wład. Niedźwiedzki; And. Niemojewski; Bol. Nitecki; K. J. Nitman; Jan Nitowski; Alfr. Nossig; Felicja Nossig-Próchnik; Ad. Nowaczyński; Wład. Nowicki; Józef Nowiński; Wit. Nowodworski; Józ. Nusbaum; Roz. Nusbaumowa; Miecz. Offmański; Jerzy Ohrenstein; Ant. Okolski; Kat. Opacka; Art. Oppman; El. Orzeszkowa; Wald. Osterloff; Antonina P.; Fryd. Papée; Maria Paprocka; Ad. Pawiński; Stef. Pawlik; Sal. Perl; Maria Piechocka; Kaz. Pietkiewicz; Zen. Pietkiewicz; Wład. Pilat; Tad. Pini; Edm. Ginwiłł Piotrowski; Stan. Piotrowski; Rom. Plenkiewicz; M. Płaza; Zen. Por.; Edw. Porębowicz; Stan. Posner; Ant. Potocki; Z. Poznański; Wład. Prokesch; Zen. Przesmycki; M. Cz. Przewóska; Stan. Pyrowicz; Wład. Rabski; Wacł. Raczyński; Ign. Radliński; Mar. Reiter; Al. Rembowski; Rom. Stan. Rewieński; Wł. St. Reymont; Helena Ros...; Kaz. Rosinkiewicz; Jan Roszkowski; Nap. Rouba; Mich. Rowiński; L. Rutkowski; Fel. Rybarski; Leon Rygier; St. M. Rzętkowski; Ad. Rzyszczewski; Henr. Sawczyński; Zofia Seidler; Józ. Sengteller; Kaz. Sieliszczański; T. Skomorowski; Al. Skorski; Stan. Słoński; Zygm. Słupski; Tad. Smarzewski; Wacł. Sobieski; Włodz. Spasowicz; St. J. Srokowski; Stan. Starzyński; Piotr Stebelski; Jan Stecki; Mich. Stefanowska; Sew. Sterling; Stef. Stetkiewicz; Henr. Struve; Ad. Strzelecki; Ad. Suligowski; Rom. Sułowski; Ign. Suesser; Ern. Świeżawski; Ant. Sygietyński; Sygma; Ludw. Szczepański; Szczęsna (Józ. Bąkowska czy Maria Ilnicka?); Ad. Szelągowski; L. Szepielewicz; Wojc. Szukiewicz; Henr. Szuman; Mar. Tatarkiewicz; Kaz. Tetmajer; Józ. Tokarzewicz; Wład. Tomaszewski; M. E. Trepka; Józ. Tretiak; Zofia Trzeszczkowska; Kaz. Twardowski; Henr. Ułaszyn; F. Urbanowicz; Kaz. Wachowski; Waleryan; Cec. z Zaleskich Walewska; Stef. Walicka; Wład. Wankie; Ad. Warszawski; Leon Wasilewski; Zygm. Wasilewski; Mar. Wawrzeniecki; Kar. Weilep; Bron. Werner; Mac. Wierzbiński; Mich. B. Wierzbowski; Alb. Wilczyński; Leon Winiarski; Ant. Winnicki; Hel. Witkowska; Stan. Witkowski; Jan Witort; Ad. Wizel; Ant. Wodziński; W. Wojciechowski; W. Wojnarowska; Ant. Woln.; Stan. z Bierzyńskich Wolska; A. D. Wolski; Wacł. Wolski; Stan. Wretowski; Anna Wyczółkowska; Bol. Wydżga; A. Wysłouch; Ad. Zakrzewski; Stef. Zakrzewski; Wład. Zalewski; Wit. Załęski; Józ. Zawadzki; Stan. Zdziarski; Wanda Żeleńska; Aug. Zieliński; Ant. Złotnicki; Jerzy Żuławski. Spoza współpracowników zamieścili wypowiedzi polemiczne: Edw. Bogusławski (przeciw J. F. Gajslerowi); Stan. Głąbiński (przeciw Wit. Załęskiemu); Maks. Heilpern (przeciw *); Stan. Krzyżanowski (przeciw A. Wysłouchowi); M. Misiewicz (przeciw Wład. Biegańskiemu). Materiały historyczno-literackie: Wiersz Ign. Chodźki (ogł. Leop. Méyet); wiersz Henr. Cieszkowskiego (ogł. Leop. Méyet); Ad. Czahrowskiego Duma ukrainna (ogł. jako utwór anonimowy Józ. Tretiak); pamiętniki Wł. Al. Łubieńskiego (ogł. Szym. Askenazy); wiersz Ad. Mickiewicza w sztambuchu Sal. Bécu (ogł. Leop. Méyet); dokumenty do życiorysu Ad. Mickiewicza (ogł. Teod. Wierzbowski); wspomnienia Stan. Morawskiego; fragm. z pamiętników Ad. Raczyńskiego (ogł. syn, Edw. Raczyński); wiersz Słoty o zachowaniu się przy stole (ogł. Al. Brückner); wiersze Jul. Słowackiego oraz jego list do matki z 1 IV 1835 (ogł. Leop. Méyet); listy Stan. Trembeckiego do Stanisława Augusta (ogł. Henr. Biegeleisen); wiersz Tom. Zana (ogł. Leop. Méyet). Listy do redakcji: Hier. Łopaciński (1895); Józ. Karpiński (1897). Przekłady: Anakreontyki (tł. Wit. Klinger); Em. van Arenbergh (Zen. Przesmycki); Ludw. Ariosto (fragm. z Orlanda szalonego, tł. Fel. Faleński); Asclepiades (Wit. Klinger); Kar. Baudelaire (Ant. Lange); Jerzy Byron (Wład. Nawrocki); Dante (fragm. z Boskiej Komedii, tł. Edw. Porębowicz); Alf. Daudet (tł. Maryla Z.); J. W. Goethe (Prometeusz, tł. Ludw. Jenike); Homer (fragm. z Iliady, tł. Luc. Rydel); Horacy (oda 9 ks. III, tł. Edw. Maliszewski); Kallimach (Wit. Klinger); L. K. Lazarević (Leon Wasilewski); Kar. Leconte de Lisle (Ant. Lange); Mimnermus (Wit. Klinger); Alfr. de Musset (Wład. Nawrocki); Ada Negri (Al. Świderska); E. A. Poe (anon.); Posidippus (Wit. Klinger); Ptolemaeus (Wit. Klinger); P. B. Shelley (Wład. Nawrocki, Al. Świderska); Her. Sudermann (Zofia Seidler); K. A. Swinburne (Ant. Lange); Alfr. Tennyson (Jan Kasprowicz); Wergiliusz (VI sielanka, tł. Kaz. Kaszewski); P. Verlaine (Zen. Przesmycki); Alfr. de Vigny (Zofia Trzeszczkowska); Jar. Vrchlicky (Zen. Przesmycki). Ak. – Czart. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
Całość:
Ateneum.
Ateneum. Pismo naukowe i literackie.
Warszawa, druk. Józ. Ungra (od października 1876: druk. Jana Noskowskiego, od lipca 1877: druk. K. Kowalewskiego, od r. 1890: druk. Jana Cotty) 1876–1900 (wychodziło do roku 1901),
w 8ce, miesięcznik, każdy rocznik dzieli się na 4 tomy o osobnej paginacji, liczące przeciętnie 600–700 stron. W r. 1876 redaktor i wydawca Herm. Benni; od czerwca 1877: wyd. W. Spasowicz, red. J. Trejdosiewicz; od 1881: wyd. j. w., red. Piotr Chmielowski; od 1890: wyd. W. Spasowicz i Ad. Pawiński, red. j. w.; od października 1896: wyd. W. Spasowicz, red. j.w.; od sierpnia 1897: wyd. j.w., red. W. Spasowicz i Stan. Wydżga; od października 1898: wyd. W. Spasowicz i St. Łaguna, red. j.w.; od września 1899: wyd. j. w., red. Ign. Chrzanowski; od maja 1900: wyd. W. Spasowicz, red. j. w.
Piszą tu m. i.:
W okresie 1876–1880: Br. Abakanowicz; J. Abczyński; Bog. Aspis; M. A. Baraniecki; Mich. Bobrzyński; Wład. Bogusławski; Kaz. Burzyński; Edm. Callier; Kaz. Chłędowski; Ad. Chmielowski; P. Chmielowski; Mich. Chyliński; Bol. Czerwieński; Józ. Deskur; Kar. Dunin; Ad. Dygasiński; Wojc. Dzieduszycki; M. Faleńska; Fel. Faleński; Jan Finkelhaus; Gust. Fritsche; Wilh. Gabler; Al. Głowacki; Henr. Goldberg; Bron. Grabowski; Edw. Grabowski; Józ. Grajnert; Kar. Hertz; Mich. Hertz; Wacł. Holewiński; Henr. Hoyer; Al. Jabłonowski; Kaz. Jarochowski; Ant. Kalina; Klem. Kantecki; J. Karłowicz; Kaz. Kaszewski; Wojc. Kętrzyński; Józ. Kirszrot; Jan Kleczyński; Józ. Kleczyński; Tad. Korzon; Wilh. Zyndram-Kościałkowska; Józ. Kościelski; Józ. Kotarbiński; Wład. Kozłowski; Stan. Kramsztyk; Teof. Krasnosielski; J. I. Kraszewski; Franc. Krupiński; Ad. Ant. Kryński; Wład. Kuszel; Jan Kwaśnicki; Wład. Kwietniewski; Anast. Kwiryn; Bol. Limanowski; Ksaw. Liske; Flor. Łagowski; Stos. Łaguna; Jul. Łapicki; Jadw. Łuszczewska; Ign. Maciejowski; Luc. Malinowski; Stan. Markiewicz; Kar. Mecherzyński; Zygm. Miłkowski; Wład. Nehring; Wład. Niedźwiedzki; Wład. Nowicki; Jul. Ochorowicz; Ant. Okolski; El. Orzeszkowa; Al. Oskierka; Fryd. Papée; Ad. Pawiński; Br. Pawlewski; A. Pietkiewicz; Er. Piltz; Rom. Plenkiewicz; Ant. Prochaska; Konrad Prószyński; Józ. Przyborowski; Stan. Przyborowski; Ign. Radliński; Winc. Rapacki; Ant. Rehman; Bron. Rejchman; Al. Rembowski; Tad. Romanowicz; Edw. Rulikowski; Fel. Rybarski; Tad. Rylski; Jan Rymarkiewicz; Jadw. Rzewuska z Jaczewskich; Al. Skrobański; Ant. Ślósarski; J. A. Smolak; Wład. Smoleński; Stan. Smolka; W. Sołtan; Włodz. Spasowicz; Edw. Strasburger; Kar. Strasburger; Henr. Struve; J. A. Święcicki; Al. Świętochowski; Ant. Sygietyński; Lud. Szczerbowicz-Wieczór; Wikt. Szokalski; Mich. Szymanowski; Wacł. Szymanowski; Winc. Szyszłło; Józ. Tokarzewicz; M. E. Trepka; Al. Tyszyński; Kaz. Waliszewski; Stan. Warnka; Mik. Wąż; Henr. Wernic; Teod. Wierzbowski; Fel. Witkowski; Teod. Witkowski; Just. Wojewódzki; Art. Wołyński; Aug. Wrześniowski; Wit. Załęski; T. Ziemięcki; Narc. Żmichowska; Bron. Znatowicz; Piotr Zubrzycki.
Z materiałów po zmarłych pisarzach ogłoszono: (Piotr Chmielowski) Kasia i Marynka Narc. Żmichowskiej; Fel. Rybarski opublikował dokumenty odnoszące się do J. Chr. Paska.
W r. 1880 list Karola Estreichera do red.
Przekłady: Will. Black (tł. M. Faleńska); Henr. Bornier (Luc. Siemieński); Piotr Cossa (Kaz. Kaszewski); Kar. Darwin (tł. anon.); Eschyl (Siedmiu przed Tebami, tł. Kaz. Kaszewski); Horacy (Listy, tł. Fel. Faleński); Jan Lubbock (anon.); Ben. Pérez Galdós (Władysława S. ...); Sofokles (Filoktet, tł. Kaz. Kaszewski); Fryd. Spielhagen (Winc. Limanowska).
1881–1890: Wacł. Anczyc; Szym. Askenazy; Ant. Bądzkiewicz; Osw. Balzer; Mich. Bałucki; M. A. Baraniecki; Ign. Baranowski; Kaz. Bartoszewicz; Jan Baudouin de Courtenay; Ad. Bełcikowski; Ant. Gust. Bem; Bron. Białobłocki; Henr. Biegeleisen; Józ. Bieliński; Leop. Bl.; Jan Bloch; Wład. Bogusławski; Ferd. Bostel; Ern. T. Breiter; Al. Brückner; Edm. Callier; Leop. Caro; W. Chicińska; Bron. Chlebowski; Kaz. Chłędowski; Ad. Chmiel; P. Chmielowski; Wład. Chodecki; Teod. Jeske-Choiński; Edm. Chojecki; Wikt. Czajewski; Bron. Czarnik; Wikt. Czermak; Fran. Czerny-Szwarcenberg; Bol. Danielewicz; Wacł. Korybutt Daszkiewicz; J. Wł. Dawid; Bron. Dembiński; Józ. Detmerski; Sam. Dickstein; Henr. Dobrzycki; Ben. Dybowski; Stan. Dybowski; Ad. Dygasiński; Kaz. Ehrenberg (jako K. E.); Bol. Erzepki; Osk. Fabian; Fel. Faleński; Ludw. Finkel; Maks. Flaum; Iwan Franko; Wilh. Gabler; Z. Gabryelski; Jan Gadomski; J. F. Gajsler; Alb. Gąsiorowski; Mar. Gawalewicz; Fr. Gawroński; Getko-Zboryszowski; Kaz. Gliński; Cel. Gładkowska z Wołowskich; Jan Gnatowski; Henr. Goldberg (H. G.); K. J. Gorzycki; Wal. Gostomski; Bron. Grabowski; Edw. Grabowski; Ad. Grosglik; Sam. Grosglik; Bron. Grynfeldowa Lande; Jan Grzegorzewski; Jan Hanusz; K. J. Heck; Jak. Heilpern; Har. Hiärne; Nap. Hirszband; Rom. Hube; Leon Iwanicki; Al. Jabłonowski; Kaz. Jarochowski; Józ. Jeziorański; Ant. Kalina; Józ. Kallenbach; Klem. Kantecki; Jan Karłowicz; Stan. Karwowski; Jan Kasprowicz; Kaz. Kaszewski; Józ. Kenig; Józ. Keppe; Wojc. Kętrzyński; Józ. Kirszrot-Prawnicki; Wład. Kiślański; Kaz. Kleczkowski; Stan. Kłobukowski; Bron. Komorowski; Henr. Konic; Iz. Kopernicki; Henr. Kopia; Tad. Korzon; Wilh. Zyndram-Kościałkowska; Winc. Kosiakiewicz; Józ. Kotarbiński; Wład. Kozłowski; Stan. Kramsztyk; Al. Kraushar; Fr. Krček; Fr. Krupiński; Ad. Ant. Kryński; Ludw. Krzywicki; J. S. Kubary; Fel. Kucharzewski; Ferd. Kudelka; Leon Kulczyński; Wład. Kuszel; Jadwiga L.; Ad. Lande; Ant. Lange; Witold z Kaliny Lassota (Stanisław Wegner?); Jan Leciejewski; Art. Leist; Raf. Löwenfeld; T. Lubicz; Stan. Lukas; Winc. Lutosławski; Stos. Łaguna; Jul. Łapicki; Wład. Łebiński; Hier. Łopaciński; Jan Łoś; Winc. Łoś; Wład. Łuszczkiewicz; Antoni M.; Ign. Maciejowski; Ad. Mahrburg; Al. Makowiecki; Stan. Markiewicz; Wal. Marrené-Morzkowska; F. K. Martynowski; Szym. Matusiak; Ign. Matuszewski; Ant. Mazanowski; Henr. Merczyng; Em. Meyerson; St. Mieczyński; Józ. Milewski; Zygm. Miłkowski; Stan. Mleczko; Kaz. Morawski; Mur; Wacł. Nałkowski; Edw. Natanson; Ludw. Natanson; Wład. Natanson; Wład. Nehring; Czesław Neyman; B. Niedziałkowski; K. J. Nitman; Jan Nitowski; Alfr. Nossig; J. H. Nowalski; Ad. Nowicki; Józafat Nowiński; Józ. Nusbaum; Jul. Ochorowicz; Ołówek; Kat. Opacka z Zygmuntowiczów; El. Orzeszkowa; Al. Oskierka; J. J. Ossowski; Nat. Osuchowski; Fryd. Papée; Mel. Parczewska: Ad. Pawiński; Miecz. Pawlikowski; Zygm. Pietkiewicz; Józ. Polak; Edw. Porębowicz; Zofia Poznańska; Prawdomluw; Ant. Prochaska; Wład. Prokesch; Zen. Przesmycki; Edw. Przewóski; Wal. Przyborowski; Stan. Ptaszycki; Wład. Puchewicz; Rysz. Puciata; Kaz. Pułaski; Mar. Raciborski; Ign. Radliński; Winc. Rapacki; Ant. Rehman; Bron. Rejchman; C. Reklewski; Al. Rembowski; Stan. Rewieński; Józ. Rogosz; Józ. Rosenblatt; Józ. Rosenzweig; Józ. Rostafiński; Mich. Rowiński; Jan Rozwadowski; Tad. Rylski; Ad. Rzążewski; Józ. Sawicka; Edw. Schnobrich; Al. Semkowicz; Józ. Siemaszko; A. Sienicki; Tad. Smarzewski; Wład. Smoleński; Grz. Smólski; Aug. Sokołowski; Kaz. Sosnowski; Leon Sowiński; Włodz. Spasowicz; Stan. Starzyński; Franc. Stefczyk; Ludw. Straszewicz; Strzemieńczyk; Ad. Suligowski; Fil. Sulimierski; Ern. Świeżawski; Ant. Sygietyński; L. Szepielewicz; Wikt. Szokalski; Marc. Szymanowski; Ign. Szyszyłowicz; J. Al. Tarnowski; Jul. Terpiłowska; Józ. Tokarzewicz; Jan Trejdosiewicz; M. E. Trepka; Józ. Tretiak; Jul. Turczyński; Stef. Ulanowska; Bol. Ulanowski; Wojc. Urbański; Ger. Uziembło; Cec. Walewska; W. Walewska; Kaz. Waliszewski; Bron. Werner; Henr. Wernic; H. Wiercieński; Mich. Wierzbowski; Teod. Wierzbowski; Józ. Winnicki; Teof. Wiśniewski; Syg. Wiśniowski; Wikt. Wittyg; Józ. Wolff; Wacł. Wołodźko; Stan. Wolska z Bierzyńskich; Wit. Wróblewski; Aug. Wrześniowski; Wład. Wścieklica; Jan Zachariasiewicz; K. Zagórski; Włodz. Zagórski; Józ. Zagrzejewski; Ad. Zakrzewski; Winc. Zakrzewski; Tad. Zaleski; Wit. Załęski; Rom. Zawiliński; Mar. Zdziechowski; Alb. Zipper; Ant. Złotnicki.
Poza wyżej wymienionymi należy zanotować wypowiedź polemiczną Al. Raciborskiego (przeciw Wład. Kozłowskiemu).
Z materiałów historyczno-literackich i historycznych zamieszczono: fragm. z pamiętników Leona Dembowskiego (ogł. Ad. Rzążewski); pamiętniki Jana Drozdowskiego (ogł. Wal. Przyborowski); dziennik Czecha Henr. Mich. Hysrlego z podróży przez Polskę w r. 1604 (ogł. w przekł. na jęz. polski Jan Karłowicz); epigramaty Jana Kochanowskiego (ogł. H. Kopia); odę 4 ks. 4 M. K. Sarbiewskiego w przekł. J. Wabnera; dziennik Jul. Słowackiego z ostatnich lat życia (ogł. Henr. Biegeleisen); wiersz łac. And. Trzycieskiego na śmierć Jana Kochanowskiego (ogł. wraz z przekł. polskim Raf. Löwenfeld); opow. Narc. Żmichowskiej Wspomnienia rejenta (ogł. P. Chmielowski).
Listy do redakcji: A. D. Bartoszewicz (1881); J. K. Plebański (1886); Al. Raciborski (1886).
Przekłady: Ludw. Ackermann (tł. K. R); Lub. Babić (Jan Nitowski); Ban Strachinicz (serbski rapsod ludowy, tł. anon.); P. Calderon (Edw. Porębowicz); Jerzy Ebers (anon.); Gust. Flaubert (anon.); J. W. Goethe (Faust cz. I, tł. Ludw. Jenike); Homer (fragm. z Iliady, tł. Stan. Mleczko); Wikt. Hugo (Fel. Faleński); Jan Jurković (Jan Nitowski); Jak. Leopardi (Edw. Porębowicz); Nala (powieść staro-indyjska, tł. Jan Leciejewski); Gast. de Saporta (anon.); And. Theuriet (anon.); Wergiliusz (fragment z Eneidy, wstęp napisał Kaz. Ehrenberg, ale tłumaczył Luc. Rydel); Jan Vrchlicky (Zen. Przesmycki); Jul. Zeyer (Zen. Przesmycki).
1891–1900: Edw. Abramowski; Wład. Andrychiewicz; W. Ark.; Franc. Arnsztajnowa; Szym. Askenazy; Bog. Aspis; Ant. Austen; Artur B.; Osw. Balzer; Jul. Bandrowski; Art. Bardzki; Wit. Barewicz; Kaz. Bartoszewicz; Stan. Bartoszewicz; Maks. Baruch; Jan Baudouin de Courtenay; Art. Benis; Wacł. Berent; Em. Topas-Bernsztajnowa; Ant. Białecki; Wład. Biegański; Wikt. Biernacki; L. Biszofswerder; J. A. Błonowski; Al. Brückner; I. Brüner; Kar. Brzozowski; Włodz. Bugiel; Franc. Bujak; Jan Bystroń; Ksaw. Jaksa Chamiec; Bron. Chlebowski; Adam Chmiel; Piotr Chmielowski; Leon Choromański; Ign. Chrzanowski; Ant. Chudziński; Stan. Ciszewski; Jan Cumft; A. R. Czechowski; Włodz. Czerkawski; Wikt. Czerniak; Al. Czołowski; Ign. Dąbrowski; Kaz. Daniłowicz-Strzelbicki; Gust. Daniłowski; Bohdan Korybut-Daszkiewicz; Lot. Dargun; Bron. Dembiński; A. B. Dobrowolski; Ad. Dobrowolski; Stan. Dobrzycki; Wikt. Doleżan; Wład. Domański; Ant. Donimirski; Aur. Drogoszewski; Ad. Dygasiński; Maks. Flaum; J. F. Gajsler; Henr. Galle; Stan. Garfein-Garski; Zygm. Gargas; Stef. Gębarski; Stef. Giller; J. M. Giżycki; Grz. Glass (? pod pseud. Jerzy Algos); Kaz. Gliński; Ludw. Godlewska; G. Godlewski; Jan Goldberg; Zofia Golińska-Daszyńska; Wikt. Gomulicki; K. J. Gorzycki; Konst. Górski; Bron. Grabowski; Ign. Grabowski; Stan. Grabski; Wład. Grabski; Lud. Grendyszyński; Ad. Grosglik; Art. Gruszecki; Gryff; Jan Grzegorzewski; Bron. Gubrynowicz; Maks. Gumplowicz; Stefan H.; Wikt. Hahn; Alfr. Halban; Stan. Hłasko; Ferd. Hoesick; Stef. Holewiński; Illenidus; Ad. Inlender; Ita; Leon Iwanicki; Al. Jabłonowski; Wład. Jabłonowski; Ad. Jaczynowski; Czesł. Jankowski; Nat. Janowska; B. Jaroszewska; Wł. L. Jaworski; Ludw. Jenike; Józ. Joteyko; Zofia Joteyko; Jan Karłowicz; Stan. Karpowicz; Kaz. Kaszewski; Maks. Kawczyński; Raf. Kempner; St. A. Kempner; Józ. Kenig; Kimont; Al. Kinderfreund; Józ. Kirszrot-Prawnicki; J. A. Kisielewski; Kaz. Kleczkowski; Józ. Klemensiewicz; Wit. Klinger; Wacł. Kloss; Jan Ko...; Max Koch; Tad. Konczyński; Fel. Koneczny; Henr. Konic; M. Konopnicka; Gabr. Korbut; M. Korczak; Ad. Kord; A. Korkis; Tad. Korzon; Winc. Kosiakiewicz; Stan. Koszutski; Józ. Kotarbiński; Wł. M. Kozłowski; Fel. Kramsztyk; Stan. Kramsztyk; Zygm. Kramsztyk; Ant. Krasnowolski; Al. Kraushar; Kaz. Krauz; Kaz. Król; Franc. Krupiński; A. A. Kryński; Julia Krzymuska; Maria Krzymuska; Ludw. Krzywicki; W. Kucharski; Fel. Kucharzewski; Iz. Kuncewicz; Zygm. Kurpiejewski; Sew. Kutner; Hel. Landau; Ant. Lange; Jan Leciejewski; Ar. Les; Bron. Leśniewska; Zygm. Lisiewicz; Litawor; Wikt. Luboradzki; Edw. Lubowski; Bol. Lutomski; Winc. Lutosławski; Flor. Łagowski; Stos. Łaguna; Ern. Łuniński; Tadeusz M.; Ign. Maciejowski; Er. Majewski; Jul. Makarewicz; Piotr Malinowski; Edw. Maliszewski; Tad. Mandybur; Gust. Manteuffel; Jul. Marchlewski; Mar. Massonius; Ad. Maszewski; Ign. Matuszewski; Stan. Mendelson; Henr. Merczyng; Leop. Méyet; Stan. Mieczyński; Józef Mikołajczak; Józ. Mikułowski-Pomorski; Al. Mogilnicki; Ant. Morzkowska; Iza Moszczeńska; Jan Muszyński; Wacł. Nałkowski; Wład. Nawrocki; Wład. Nehring; Anna Neumannowa; Wład. Niedźwiedzki; And. Niemojewski; Bol. Nitecki; K. J. Nitman; Jan Nitowski; Alfr. Nossig; Felicja Nossig-Próchnik; Ad. Nowaczyński; Wład. Nowicki; Józef Nowiński; Wit. Nowodworski; Józ. Nusbaum; Roz. Nusbaumowa; Miecz. Offmański; Jerzy Ohrenstein; Ant. Okolski; Kat. Opacka; Art. Oppman; El. Orzeszkowa; Wald. Osterloff; Antonina P.; Fryd. Papée; Maria Paprocka; Ad. Pawiński; Stef. Pawlik; Sal. Perl; Maria Piechocka; Kaz. Pietkiewicz; Zen. Pietkiewicz; Wład. Pilat; Tad. Pini; Edm. Ginwiłł Piotrowski; Stan. Piotrowski; Rom. Plenkiewicz; M. Płaza; Zen. Por.; Edw. Porębowicz; Stan. Posner; Ant. Potocki; Z. Poznański; Wład. Prokesch; Zen. Przesmycki; M. Cz. Przewóska; Stan. Pyrowicz; Wład. Rabski; Wacł. Raczyński; Ign. Radliński; Mar. Reiter; Al. Rembowski; Rom. Stan. Rewieński; Wł. St. Reymont; Helena Ros...; Kaz. Rosinkiewicz; Jan Roszkowski; Nap. Rouba; Mich. Rowiński; L. Rutkowski; Fel. Rybarski; Leon Rygier; St. M. Rzętkowski; Ad. Rzyszczewski; Henr. Sawczyński; Zofia Seidler; Józ. Sengteller; Kaz. Sieliszczański; T. Skomorowski; Al. Skorski; Stan. Słoński; Zygm. Słupski; Tad. Smarzewski; Wacł. Sobieski; Włodz. Spasowicz; St. J. Srokowski; Stan. Starzyński; Piotr Stebelski; Jan Stecki; Mich. Stefanowska; Sew. Sterling; Stef. Stetkiewicz; Henr. Struve; Ad. Strzelecki; Ad. Suligowski; Rom. Sułowski; Ign. Suesser; Ern. Świeżawski; Ant. Sygietyński; Sygma; Ludw. Szczepański; Szczęsna (Józ. Bąkowska czy Maria Ilnicka?); Ad. Szelągowski; L. Szepielewicz; Wojc. Szukiewicz; Henr. Szuman; Mar. Tatarkiewicz; Kaz. Tetmajer; Józ. Tokarzewicz; Wład. Tomaszewski; M. E. Trepka; Józ. Tretiak; Zofia Trzeszczkowska; Kaz. Twardowski; Henr. Ułaszyn; F. Urbanowicz; Kaz. Wachowski; Waleryan; Cec. z Zaleskich Walewska; Stef. Walicka; Wład. Wankie; Ad. Warszawski; Leon Wasilewski; Zygm. Wasilewski; Mar. Wawrzeniecki; Kar. Weilep; Bron. Werner; Mac. Wierzbiński; Mich. B. Wierzbowski; Alb. Wilczyński; Leon Winiarski; Ant. Winnicki; Hel. Witkowska; Stan. Witkowski; Jan Witort; Ad. Wizel; Ant. Wodziński; W. Wojciechowski; W. Wojnarowska; Ant. Woln.; Stan. z Bierzyńskich Wolska; A. D. Wolski; Wacł. Wolski; Stan. Wretowski; Anna Wyczółkowska; Bol. Wydżga; A. Wysłouch; Ad. Zakrzewski; Stef. Zakrzewski; Wład. Zalewski; Wit. Załęski; Józ. Zawadzki; Stan. Zdziarski; Wanda Żeleńska; Aug. Zieliński; Ant. Złotnicki; Jerzy Żuławski.
Spoza współpracowników zamieścili wypowiedzi polemiczne: Edw. Bogusławski (przeciw J. F. Gajslerowi); Stan. Głąbiński (przeciw Wit. Załęskiemu); Maks. Heilpern (przeciw *); Stan. Krzyżanowski (przeciw A. Wysłouchowi); M. Misiewicz (przeciw Wład. Biegańskiemu).
Materiały historyczno-literackie: Wiersz Ign. Chodźki (ogł. Leop. Méyet); wiersz Henr. Cieszkowskiego (ogł. Leop. Méyet); Ad. Czahrowskiego Duma ukrainna (ogł. jako utwór anonimowy Józ. Tretiak); pamiętniki Wł. Al. Łubieńskiego (ogł. Szym. Askenazy); wiersz Ad. Mickiewicza w sztambuchu Sal. Bécu (ogł. Leop. Méyet); dokumenty do życiorysu Ad. Mickiewicza (ogł. Teod. Wierzbowski); wspomnienia Stan. Morawskiego; fragm. z pamiętników Ad. Raczyńskiego (ogł. syn, Edw. Raczyński); wiersz Słoty o zachowaniu się przy stole (ogł. Al. Brückner); wiersze Jul. Słowackiego oraz jego list do matki z 1 IV 1835 (ogł. Leop. Méyet); listy Stan. Trembeckiego do Stanisława Augusta (ogł. Henr. Biegeleisen); wiersz Tom. Zana (ogł. Leop. Méyet).
Listy do redakcji: Hier. Łopaciński (1895); Józ. Karpiński (1897).
Przekłady: Anakreontyki (tł. Wit. Klinger); Em. van Arenbergh (Zen. Przesmycki); Ludw. Ariosto (fragm. z Orlanda szalonego, tł. Fel. Faleński); Asclepiades (Wit. Klinger); Kar. Baudelaire (Ant. Lange); Jerzy Byron (Wład. Nawrocki); Dante (fragm. z Boskiej Komedii, tł. Edw. Porębowicz); Alf. Daudet (tł. Maryla Z.); J. W. Goethe (Prometeusz, tł. Ludw. Jenike); Homer (fragm. z Iliady, tł. Luc. Rydel); Horacy (oda 9 ks. III, tł. Edw. Maliszewski); Kallimach (Wit. Klinger); L. K. Lazarević (Leon Wasilewski); Kar. Leconte de Lisle (Ant. Lange); Mimnermus (Wit. Klinger); Alfr. de Musset (Wład. Nawrocki); Ada Negri (Al. Świderska); E. A. Poe (anon.); Posidippus (Wit. Klinger); Ptolemaeus (Wit. Klinger); P. B. Shelley (Wład. Nawrocki, Al. Świderska); Her. Sudermann (Zofia Seidler); K. A. Swinburne (Ant. Lange); Alfr. Tennyson (Jan Kasprowicz); Wergiliusz (VI sielanka, tł. Kaz. Kaszewski); P. Verlaine (Zen. Przesmycki); Alfr. de Vigny (Zofia Trzeszczkowska); Jar. Vrchlicky (Zen. Przesmycki).
Ak. – Czart. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.