Nazwisko i imię:
Atanazjańskie symbola,
Opis/komentarz:
ob. Borkowski Stan. (Psałterz 1834); Nehring Wł. (Psalterii 1883); Smoler J. E. (1864).
Całość:
Atanazjańskie symbola,
ob. Borkowski Stan. (Psałterz 1834); Nehring Wł. (Psalterii 1883); Smoler J. E. (1864).