Nazwisko i imię:
Astygmatyzm,
Opis/komentarz:
ob. Sroczyński Fr. (O badaniu 1893).
Całość:
Astygmatyzm,
ob. Sroczyński Fr. (O badaniu 1893).