Nazwisko i imię:
Astronomia,
Opis/komentarz:
obacz Abakanowicz Bruno (Teoryja 1876); Armiński Fr. (rys historyi 1827); Bailly J. S. (pożytki 1816); Bayer Jul. (popularna 1861, Pogadanki wg Guillemina 1863 i n.); Baranowski J. J.; Bertrand Joseph (Les fondateurs 1865 i n.); Birkenmajer L. A.; Boduszyński Aug. (Versuch 1838); Bowblewicz Piotr (Rozumowanie 1826); Celiński Józ. (Studya 1872); Chamski Tad. (Univers dévoilé 1862); Ernst Marcin (1897); Flammarion Kamil; Fontana Jul. (ludowa 1869); Hind J. R. (Początki – wyd. L. Grzmielewski–1861); Jabłoński (A ona jednak 1896); Karczewski Winc. (1826); Karliński F. M.; Kopernik Mik.; Kowalski M. (Recherches 1878); Kramsztyk Stan. (Ziemia 1898); Lalande J. J. F. (dla kobiet, tłum. Fr. Skomorowski, 1821); Laplace P. S. (Historya 1825); Laska Wacł. (1899–1901); Lockyer J. N. (początki 1893, 1899); Łęski J. F.; Łukaszek Ant. (Theoria mundi 1853); Meyer M. W. (1889); Mitchel Ormsby M. K. (Ciała niebieskie 1871); Morozowicz (Grundzüge 1848); Poczobut Marcin; Putiatycki Ant. (popularna 1855); Sapalski Józ. (O kometach 1843); Sawicki Jan (popul. 1872); Schultze G. L. (1830); Schwartz J. W. (Opis nieba 1821); Sławiński Piotr; Smith A. (Budowa nieba, tłum. Tom. Dziekoński, 1857); Śniadecki Jan; Sokołowski J. (Bóg 1900); Steczkowski J. K.; Weisse Maks.; Wolski Mik. (wierszem 1804).
Całość:
Astronomia,
obacz Abakanowicz Bruno (Teoryja 1876); Armiński Fr. (rys historyi 1827); Bailly J. S. (pożytki 1816); Bayer Jul. (popularna 1861, Pogadanki wg Guillemina 1863 i n.); Baranowski J. J.; Bertrand Joseph (Les fondateurs 1865 i n.); Birkenmajer L. A.; Boduszyński Aug. (Versuch 1838); Bowblewicz Piotr (Rozumowanie 1826); Celiński Józ. (Studya 1872); Chamski Tad. (Univers dévoilé 1862); Ernst Marcin (1897); Flammarion Kamil; Fontana Jul. (ludowa 1869); Hind J. R. (Początki – wyd. L. Grzmielewski–1861); Jabłoński (A ona jednak 1896); Karczewski Winc. (1826); Karliński F. M.; Kopernik Mik.; Kowalski M. (Recherches 1878); Kramsztyk Stan. (Ziemia 1898); Lalande J. J. F. (dla kobiet, tłum. Fr. Skomorowski, 1821); Laplace P. S. (Historya 1825); Laska Wacł. (1899–1901); Lockyer J. N. (początki 1893, 1899); Łęski J. F.; Łukaszek Ant. (Theoria mundi 1853); Meyer M. W. (1889); Mitchel Ormsby M. K. (Ciała niebieskie 1871); Morozowicz (Grundzüge 1848); Poczobut Marcin; Putiatycki Ant. (popularna 1855); Sapalski Józ. (O kometach 1843); Sawicki Jan (popul. 1872); Schultze G. L. (1830); Schwartz J. W. (Opis nieba 1821); Sławiński Piotr; Smith A. (Budowa nieba, tłum. Tom. Dziekoński, 1857); Śniadecki Jan; Sokołowski J. (Bóg 1900); Steczkowski J. K.; Weisse Maks.; Wolski Mik. (wierszem 1804).