Nazwisko i imię:
Astma,
Opis/komentarz:
ob. Bauer O. (1895); Bergson Józ.
Całość:
Astma,
ob. Bauer O. (1895); Bergson Józ.