Nazwisko i imię:
Astleitner.
Tytuł:
Skorowidz najnowszych kursów pocztowych, jazd na kolei żelaznej i połączenia telegrafów w król. Galicyi i Lodomeryi jako też w W. Księstw. Krakowsk. i Księstw. Bukowińskiém, wraz postanowienia poczty wozowéj, odległości stacyj pocztowych, taryfa dla korrespondencyi telegraficz. i t. d. podług ustaw urzędowych ułożył i wydał... urzędnik c. k. poczty we Lwowie.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Pillera, 1862,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 31, cent. 30. Ossol.
Całość:
Astleitner.
Skorowidz najnowszych kursów pocztowych, jazd na kolei żelaznej i połączenia telegrafów w król. Galicyi i Lodomeryi jako też w W. Księstw. Krakowsk. i Księstw. Bukowińskiém, wraz postanowienia poczty wozowéj, odległości stacyj pocztowych, taryfa dla korrespondencyi telegraficz. i t. d. podług ustaw urzędowych ułożył i wydał... urzędnik c. k. poczty we Lwowie.
Lwów, druk. Pillera, 1862,
w 4ce, str. 31, cent. 30.
Ossol.