Nazwisko i imię:
Association.
Tytuł:
Association des anciens élèves de l'École polonaise. Paris, le 21 Juin 1871. Cher Camarade. (W sprawie wznowienia posiedzeń Towarzystwa po przerwie spowodowanej działaniami wojennymi. Podpisani: Jerzy Bojanowski, Franciszek Zwierkowski),
Opis/komentarz:
w 4ce, 1 k. nl. Jag.
Całość:
Association.
Association des anciens élèves de l'École polonaise. Paris, le 21 Juin 1871. Cher Camarade. (W sprawie wznowienia posiedzeń Towarzystwa po przerwie spowodowanej działaniami wojennymi. Podpisani: Jerzy Bojanowski, Franciszek Zwierkowski),
w 4ce, 1 k. nl.
Jag.