Nazwisko i imię:
Association.
Tytuł:
Association des anciens élèves de l'École polonaise. Cher Camarade. (W sprawie wpłacenia zaległej składki rocznej. Podpisany skarbnik Ludw. Tödwen). Paris, le 15 X-bre 1867,
Miejsce i rok wydania:
impr. Michels Carre,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl. Jag.
Całość:
Association.
Association des anciens élèves de l'École polonaise. Cher Camarade. (W sprawie wpłacenia zaległej składki rocznej. Podpisany skarbnik Ludw. Tödwen). Paris, le 15 X-bre 1867,
impr. Michels Carre,
w 8ce, str. 2 nl.
Jag.