Nazwisko i imię:
Askenazy Szymon (1867–1935).
Tytuł:
Studya historyczno-krytyczne.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1894,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 1 nl., 352 i 1 nl., kor. 5.60. Treść: Mably; Polityka encyklopedystów; Z korespondencji pruskiej; Z korespondencji rodzinnej; Paryż przed stu laty; Talleyranda początki; Carlyle; Ranke; Taine. Jag. – Ossol. – toż, wyd. 2, przejrzane i poprawione. Kraków, nakł. Gebethnera i Sp., Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897, w 8ce, str. 4 nl., 352 i 2 nl., kor. 5.60. Czart. – Jag. – Nar. – Ossol. – Wrocł.Un.
Całość:
Askenazy Szymon (1867–1935).
Studya historyczno-krytyczne.
Kraków, nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1894,
w 8ce, str. 1 nl., 352 i 1 nl., kor. 5.60.
Treść: Mably; Polityka encyklopedystów; Z korespondencji pruskiej; Z korespondencji rodzinnej; Paryż przed stu laty; Talleyranda początki; Carlyle; Ranke; Taine.
Jag. – Ossol.
– toż, wyd. 2, przejrzane i poprawione. Kraków, nakł. Gebethnera i Sp., Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897, w 8ce, str. 4 nl., 352 i 2 nl., kor. 5.60.
Czart. – Jag. – Nar. – Ossol. – Wrocł.Un.