Nazwisko i imię:
Aseptyka,
Opis/komentarz:
ob. Grosglik S. (1895); Halban Leon (Pracownia).
Całość:
Aseptyka,
ob. Grosglik S. (1895); Halban Leon (Pracownia).