Nazwisko i imię:
Asenizacja,
Opis/komentarz:
ob. Asanizacyja; Jeger J. (System 1890); Markiewicz Stan. (miast 1877).
Całość:
Asenizacja,
ob. Asanizacyja; Jeger J. (System 1890); Markiewicz Stan. (miast 1877).