Nazwisko i imię:
Arseni ihumen monasteru S. Trójcy,
Opis/komentarz:
ob. Sobranije driewnich gramot i aktow (1843).
Całość:
Arseni ihumen monasteru S. Trójcy,
ob. Sobranije driewnich gramot i aktow (1843).