Nazwisko i imię:
Arrom Cecylia,
Opis/komentarz:
ob. Böhl Cecylia.
Całość:
Arrom Cecylia,
ob. Böhl Cecylia.